Luottamussuhde itseen

Hyvinvoinnin kokemuksessa, ihmissuhteissa ja psykoterapiassakin on paljolti kyse luottamuksesta ja turvan tunteesta. Näiden perustukset valetaan varhain lapsuudessa, mutta elämä tukee ja horjuttaa niitä monin tavoin. Usein säröt sisäiseen luottamukseen syntyvät ihmissuhteissa, tai niiden rikkoutuessa. Mutta luottamuksen voi menettää myös suhteessa itseensä. Näin voi käydä monesta eri syystä. Voi vaikka laiminlyödä omasta hyvinvoinnista huolehtimisen, niin psyykkisestä kuin fyysisestä. Esimerkiksi toistuvasti huomaa olevansa tilanteessa, jossa alistuu toisten tahtoon, vaikka etukäteen olisi päättänyt pitää puolensa: luottamus omaan kykyyn pitää puolensa voi pettää. Samoin on vaikkapa painonhallinnan tai muiden terveystekojen suhteen. Kun riittävän usein on lujasti päättänyt rajoittavansa alkoholin käyttöään tai epäterveellistä syömistä, eikä tähän ole pystynyt, kärsivät Itselle annetut lupaukset suuren inflaation. Kykyyn huolehtia omasta hyvinvoinnista ja oman pään sisäiseen dialogiin voi pettyä pahan kerran. Joskus luottamus menee loppuiäksi. Se on kuin parisuhde, jossa on tullut vakavasti petetyksi tai muuten laiminlyödyksi: pelkät sanat eivät riitä korjaamaan vaurioitunutta luottamusta. Tarvitaan tekoja ja toistoja, toistoja toisen perään. Luottamus särkyy herkemmin kuin rakentuu uudelleen, riippuen vaurioiden laajuudesta ja siitä, kuinka vahvat olivat luottamuksen perusrakenteet. Sisäistä luottamuksen tunnetta voi aina parantaa. Kuten parisuhteenkin luottamusta ja turvan tunnetta. Luottamuksen vahvistaminen on työtä, johon täytyy sitoutua. Kyseessä on aina kuitenkin luottamussuhde, johon kannattaa varmuudella panostaa, sillä tämä suhde loppuu vasta kuolemaan.

Aiheeseen liittyviä videoita